Hva er overgangsarbeid?

Overgangsarbeid er Fontenehusets eget arbeidsprogram, som vi har hatt siden 2001. Det er lønnende deltidsstillinger opptil 50 % i det ordinære arbeidslivet, der arbeidsgiver betaler ordinær lønn. Hvert medlem har stillingen i 6 til 9 måneder, før den går videre til neste medlem. Stillingene skal ikke kreve noen form for formell kompetanse, men være strukturerte og lette å sette seg inn i. Fontenehuset gir opplæring til hvert medlem og tilbyr tett oppfølging. Vi stiller med vikar ved sykdom.

Våre medlemmer ønsker å bidra og vise at de kan gjøre en god jobb. Overgangsarbeid gir våre medlemmer en fersk jobbreferanse og jobberfaring, og har bidratt til at mange av våre medlemmer har gått videre til en ordinær jobb i etterkant.

Vi tilbyr en unik mulighet for arbeidsgivere som ønsker å ta et samfunnsansvar. Dere kan være med på å gjøre en forskjell for enkeltpersoner og bidra til et mer inkluderende samfunn.

Våre overgangsarbeidsgivere finner du her

Ta kontakt med drift@fontenehuset.no for mer informasjon.