AFT-tiltaket

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og ønsker tett oppfølging og arbeidstrening for å komme ut i ordinært arbeid. Fontenehuset i Oslo er tiltaksarrangør for AFT-tiltaket i regi av NAV.

Gjennom dette tiltaket får du en dedikert veileder og støtte til:

  • Kartlegging av interesser og jobbmuligheter gjennom profesjonell karriereveiledning

  • Å utvikle jobbferdigheter

  • Å begynne på en relevant arbeidspraksis, først på Fontenehuset og siden på en arbeidsplass du velger selv

  • Oppfølging for å mestre jobbhverdagen

  • Å lage din egen CV og søknader

  • Individuell jobbsøkestrategi

  • Å finne din egen jobb eller starte på utdanning

Vi har 10 plasser og to veiledere i tiltaket. Det er din NAV-veileder som melder deg inn. Du bør ha 30-40% arbeidskapasitet i starten av tiltaket og være motivert for å finne jobb!