Støtt oss og bli vår overgangsarbeidsgiver!

Fontenehuset ønsker kontakt med arbeidsgivere som vil gi oss en arbeidsplass til en overgangsarbeidsstilling. Dette kan være nær sagt hvilken som helst type ufaglært deltidsstilling, som våre medlemmer kan ha etter tur. En periode vil vare fra 6 til 9 måneder. Stillingen er lønnet, men innebærer ikke ansettelseskrav for arbeidsgiver, da dette defineres som et rehabiliterende tiltak for Fontenehusets medlemmer.

Overgangsarbeidene fører til fast egen jobb for over halvparten av deltakerne. Det virker som springbrett videre, og mange ting faller på plass. Å erfare at en fungerer i jobb og i det sosiale igjen er den beste medisin en kan få. Støtte og trygghet underveis sammen med veiledning etterpå gjør at mange har realisert sine yrkesønsker.

For deg som arbeidsgiver har du også en unik fordel ved ordningen: Vi stiller med gratis vikar, og garanterer at det alltid er en på jobb. Dette er uforpliktende å prøve, lett å igangsette og et nytt produkt: Vekst for mennesker og arbeidsmiljø!

Våre arbeidsgivere nå er:

  • Stortinget 4 stillinger (2 kjøkken/kantine og 2 skrankemedarbeidere)
  • Lovisenberg sykehus 1 stilling (serviceavdelingen)
  • Egil Verne A/S 1 stilling (lagermedarbeider)
  • Forskningsrådet 1 stilling (pakke/utsendelser)
  • Kaldbakken vaskeri 1 stilling (renholder)
  • Helse- og omsorgsdepartementet 1 stilling (renhold av kaffemaskiner og pausekroker)
  • Ly forsikring 1 stilling (kjøkkentjeneste)
  • Arkwright 1 stilling (regnskapsmedarbeider)

Ta kontakt med Fontenehusets arbeids- og utdanningsenhet og vi kan fortelle mer om dette. Vi har en informativ DVD (TV-opptak), og vi kan formidle kontakt med våre arbeidsgivere, som gjerne deler sine erfaringer om godt samarbeid og ikke minst godt utført jobb.

Telefon til Arbeids- og utdanningsenheten: 22 99 34 80/84

Spør etter Kåre eller Tor Matti