Geir Riise – Styreleder

Lege og generalsekretær i Den norske legeforening.

Geir Riise har lang erfaring fra arbeid innen helse og arbeidsmiljø i store bedrifter. Han er HMS-direktør i Posten Norge AS, sjeflege i Statoil og avdelingsdirektør NHO. Riise har en mastergrad i helseadministrasjon.

Arno Berg – Styremedlem

Arno Berg er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høyskole (NTH) – Marin Teknisk institutt.

Han eier og jobber som administrerende direktør for to bedrifter i bil- og forbrukerelektronisk sektor. Ett av selskapene, Egil Verne AS, har hatt en overgangsarbeidsplass for Fontenehuset i Oslo i flere år. I tillegg jobber Arno Berg med investeringer i fast eiendom og shipping. Han sitter i flere styrer i eiendomssektoren og i kommersielle virksomheter. Arno Berg er styremedlem i Nasjonalgalleriets Venner.

Inger Selvaag – Styremedlem

Hans Petter Finne – Styremedlem

 Hans Petter Finne er utdannet med en mastergrad (MBA) fra INSEAD.

Han har jobbet i ledende stillinger i bank og industri, som offshore, olje & gass og shipping. Hans Petter Finne er senior VP i Bassoe Offshore som utvikler prosjekter og finansiering i boreriggmarkedet. Han er styremedlem i flere selskaper i denne bransjen . Han bidrar til Fontenehusets arbeid innen økonomi og finans.

Torild Lien Utvik – Styremedlem

Birgit Larsplass – Styremedlem

Hans Petter Høegh – Styremedlem

Hans Petter har en mastergrad i økonomi fra Universitetet i Lausanne i Sveits.

Hans Petter er CFO i Kristian Gerhard Jebsen Gruppen som er engasjert i shipping- og investerings virksomhet.  Han sitter i flere styrer i finans og eiendoms sektoren.  Hans Petter er styreleder i Stiftelsen ABLF Norge som er engasjert i arbeidet som «A Better Life Foundation» driver for å skaffe skolegang for funksjonshemmete barn i Burkina Faso i Afrika.   Hans Petter har tidligere vært engasjert i Oslo Røde Kors og vært «prison visitor» på Ila fengsel.  Hans Petter sitter i økonomikomiteen til Fontenehuset i Oslo.

Brit Andreassen – Styremedlem

Rune Halvorsen – Styremedlem

Rune Halvorsen, dr.polit. i sosiologi, jobber til daglig som førsteamanuensis i sosialpolitikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har gjennom lengre tid vært opptatt av betydningen av selvhjelpsvirksomhet blant utsatte samfunnsgrupper. Inkludering av utsatte samfunnsgrupper i arbeidsmarkedet har vært et av hans hovedforskningsfelt.

Margaret Dyrhol – Styremedlem

Margaret Dyrhol har vært medlem på Fontenehuset i Oslo siden februar 2003. Hun er sykepleier, utdannet i 1992. Margaret deltok i et tre ukers kurs i fontenehusmodellen på Fountain House New York i november 2011.

Trond Helland – Styremedlem vara

Har vært medlem på Fontenehuset i Oslo siden oktober 2004. Er utdannet ingeniør (kjemi), fra Oslo 1979. Arbeidserfaring fra millitæret, legemiddelindustrien, forskning og oljeindustrien. Psykiatrisk erfaring fra 1987. Siden 2000 vært pensjonert fra Hydro/Statoil. For tiden ansatt hos Kirkens Bymisjon som frivillig medarbeider.