Fontenehuset i Oslo er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt en psykisk sykdom. Huset er et klubbhus som drives av medlemmer og en gruppe fast ansatte. Arbeidet på huset er frivillig, og du velger selv hvor ofte og hvor mye du vil delta.

På Fontenehuset i Oslo kan du få støtte til lønnet arbeid, studier, kontakt med hjelpeapparatet og ulike behov i din livssituasjon.

I tillegg har vi et fritids- og sosialt program.

Vi er en privat stiftelse som er religiøst og politisk uavhengig. Våre medlemmer kommer fra alle deler av samfunnet med forskjellige behov, bakgrunn og ressurser.  Vi har et gjennomsnittlig daglig fremmøte på 46 personer. Den totale medlemsmassen er på over 600 personer.

Erfaring viser at flere medlemmer får styrket sin selvfølelse. Mange opplever for første gang på lenge at de er ønsket, blir verdsatt og at det er behov for dem.

Vår største bidragsyter er Oslo kommune. Vi får også statlige midler fra Helsedirektoratet. Private sponsorer har i tillegg bevilget betydelige beløp gjennom årene.

Tavla er et viktig hjelpemiddel i den arbeidsorienterte dagen.