Noe av det vi gjør sammen er å lage mat og drifte kaféen, kreative prosjekter, være aktive i sosiale medier, skrive artikler i husets magasin og dyrke grønnsaker i vår parsellhage. En gang i måneden har vi en sosial kveld hvor vi har det gøy og blir bedre kjent. I tillegg til prosjektets faste møter tar unge voksne del i arbeidsfellesskapet på huset resten av uka.

Er du interessert i å delta eller ønsker kontakt med oss, send en mail til: ung@fontenehuset.no

Andelen unge voksne med psykisk sykdom øker, og prosjektet ønsker å gi et tilbud som er tilpasset de unges behov og interesser. Prosjektet er tre-årig, og er støttet av Arbeids- og velferdsdirektoratet. To ansatte har ansvar for prosjektet.