For unge mellom 18 og 30 år  startet vi opp prosjektet «Ung på Huset» i november 2016.

Vi er allerede en god gjeng med unge medlemmer på huset vårt. Vi møtes fast hver onsdag kl. 9-12 og torsdag kl. 13-16. For tiden drifter vi blant annet kaféen, baker på kjøkkenet, lager egen brosjyre og skal nå i gang med å gjennomføre medlemsundersøkelsen 2017.

Utenom de faste møtene er det fortsatt mange unge som jobber på enhetene resten av uka.

Er du interessert i å delta eller ønsker kontakt med oss, send en mail til ung@fontenehuset.no

Andelen unge voksne med psykisk sykdom øker, og prosjektet ønsker å gi et tilbud som er tilpasset de unges behov og interesser.

Prosjektet er tre-årig, og er støttet av Arbeids- og velferdsdirektoratet. To ansatte har ansvar for prosjektet.