Ønsker du å begynne på en høyere utdanning, ta et kurs eller fullføre skolegang, vil huset støtte deg i å nå dine mål.

Hvert halvår arrangerer vi en studiemiddag der vi inviterer gjester fra ulike utdanningsinstitusjoner, og medlemmer som deler sine studieerfaringer.