Ønsker du å begynne på en høyere utdanning, ta et kurs eller fullføre skolegang, vil huset støtte deg i å nå dine mål.

Vinteren 2016 opprettet vi en studiestøttegruppe på huset. Gruppens mål er å gi strukturert studiestøtte til de medlemmene som ønsker dette. Gruppen arrangerer også en studiemiddag hvert halvår.

DSC05317