Fontenehuset i Oslo tilbyr et arbeidsstrukturert fellesskap hvor du vil bli møtt med respekt, håp og mulighet til å bruke dine evner og ressurser.

Vi har to arbeidsmøter daglig, kl. 9.00 og kl. 13.00. På arbeidsmøtene planlegger medlemmer og medarbeidere dagens arbeid, og fordeler oppgaver i fellesskap. Du velger selv hvilke oppgaver du vil ta del i og når du vil være her.

Huset består av fire enheter som er ansvarlige for den daglige driften: Kontor og resepsjon, Arbeid og utdanning, Drift, og Kafé og kjøkken.

Noen av arbeidsoppgavene er: Resepsjonsarbeid, regnskap og budsjettering, vedlikehold, IT, statistikk, rengjøring, informasjonsarbeid og sosiale medier, baking og tilbereding av lunsj, planlegging av aktiviteter.

Du trenger ikke å ha spesiell erfaring for å være på en enhet. Det er tilstrekkelig at du har et ønske om å lære. Ved å delta i enhetsarbeidet blir du kjent med de andre på enheten og du kan oppleve egenutvikling. Samtidig bidrar du i et helt nødvendig arbeid for fellesskapet.

I tillegg til å være med og drifte huset, kan du få støtte og hjelp til å gå ut i lønnet arbeid eller studie, samt til kontakt med helsetjenesten og Nav. Du kan også sette av tid til å følge opp egne avtaler og private gjøremål.

Fontenehuset er åpent alle hverdager fra kl. 8.00 til 16.00.

Du trenger ikke å ha tidligere erfaring med matlaging for å delta. Det er tilstrekkelig at du har lyst til å lære.