I tillegg til å være med å drifte huset, kan du få støtte og hjelp til å gå ut i lønnet arbeid. Fontenehuset har flere ulike virkemidler for å støtte deg i å nå dine individuelle mål. Hver uke arrangeres det jobbklubb, og vi har arbeidsmiddager med ulike temaer hvert halvår. Du kan få hjelp til å finne en lønnet stilling eller praksisplass, skrive søknader og forberede deg til jobbintervju.

Overgangsarbeid (OA) er Fontenehusets eget arbeidsprogram. Dette er lønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet som huset disponerer for sine medlemmer. Hver stilling har en varighet på opptil ni måneder og lønnes etter tariff.

Fontenehuset gir opplæring til hver stilling, holder kontakt med medlemmer og arbeidsgivere i hele arbeidsperioden, og stiller som vikar ved sykdom.