Arbeids- og studieundersøkelsen for 2017

Nå er vi godt i gang med Arbeids- og studieundersøkelsen for 2017, og i år det driftsenheten som har tatt ansvaret for å gjennomføre intervjuene.

Alle medlemmer som var innom huset i løpet 2017 vil bli kontaktet per telefon og det er helt frivillig og delta. Allikevel håper vi på høy svarprosent på spørreundersøkelsen!
Hvis det er ønskelig å gjennomføre spørreundersøkelsen her på huset så oppfordrer vi alle medlemmer til å turen opp til Driftsenheten.