Fontenehuset i Oslo

Et fontenehus er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller
har hatt en psykisk sykdom.

På Fontenehuset i Oslo kan du få støtte til lønnet arbeid, studier, kontakt med hjelpeapparatet og ulike behov i din livssituasjon.

Vi legger vekt på vennskap og relasjonsbygging gjennom å utføre arbeidsoppgaver sammen. Huset er delt inn i fire enheter med hvert sitt ansvarsområde. Alt arbeidet er frivillig og du velger selv hvilken enhet du vil tilhøre og hvilke oppgaver du vil ta
del i.

Vi er en privat stiftelse som er religiøst og politisk uavhengig.

Fontenehusmodellen

Fontenehusene drives etter den internasjonale fontenehusmodellen. Det er en erfaringsbasert rehabiliteringsmodell, der du får muligheten til å oppleve selvrespekt, mening og selvtillit ved å delta i en meningsfull hverdag.

Vi har et gjennomsnittlig daglig fremmøte på 46 personer. Den totale medlemsmassen er på over 600.

RELASJONER

Vi legger vekt på vennskap og relasjonsbygging gjennom å utføre arbeidsoppgaver sammen.

RESSURSER

Fontenehuset i Oslo har som mål å gi medlemmene muligheten til å utvikle egne talenter og ferdigheter.

BUDSKAP

Vi arbeider for å øke kunnskapen om psykisk sykdom, slik at vi kan motarbeide uheldige fordommer.

44
medlemmer på huset hver dag

Mange trenger støtte til å ta det første steget ut i arbeid eller studier.

42
medlemmer i lønnet arbeid

Vi støtter medlemmer ut i lønnet arbeid.

20
medlemmer som studerer

Vi støtter medlemmer ut i studier.

Bli vår støttespiller

Vi alle setter stor pris på støtte. Du kan støtte oss i form av overgangsarbeid, venneforening, grasrotandel og andre økonomiske bidrag.

Lær mer